ברצוני לציין שהשיטה שלך באבחון בצבע היא ממש קסם

טליה יקרה, לעונג רב ללמוד אצלך. לאחר השעורים האחרונים בהם תרגלנו אבחון בצבעים, ברצוני לציין שהשיטה שלך באבחון בצבע היא ממש קסם. בזמן קצר ניתן להגיע לתובנות עמוקות וללמוד על האדם שמולנו ומתוך כך לסייע לו בשלל הכלים שלמדנו,  אני מוצאת את השיטה מדויקת ואמינה. לאורך השנים, כעובדת סוציאלית היה עלי לאבחן אנשים ולהוציא תזכירים פורמאליים,  חבל לי שלא למדתי אצלך קודם, הייתי יכולה להיעזר בה רבות במסגרת עבודתי ולעזור יותר לאנשים. אני מאוד מודה לך ומשוכנעת שהשיטה תסייע לי בעתיד לאבחון וטיפול באנשים. באהבה, שוש

x